Tekamül Eğitimi

Tekamül Eğitimi

İleri safha uçuş eğitiminin verildiği bu seviye de toplam 100 sorti yapılmaktadır. Bu seviye de;

P3 Seviyesi
Uygun bir tepe önünde rüzgarın dinamik kaldırma kuvvetinden istifade ederek yapılan souring ve yelken uçuşu dediğimiz eğitim safhası,

P4 Seviyesi
Yükselen sıcak havanın içinde kuşlar gibi dönerek irtifa kazanılan, termal havanın konvektif etkisiyle yapılan uçuş eğitimi ve acil durum çalışmaları,

P5 Seviyesi
Farklı güzergahlardan uçarak, farklı yerlere inebileceği, Cross veya mesafe uçuşlarının yapılacağı eğitim aşamaları verilmektedir.

Eğitimin süreci ayrılan vakte ve meteorolojik şartlara bağlı olarak değişmektedir. Okulumuzun amacı kısa zamanda çok insana eğitim vermek değil, gelen havacılık tutkunu pilot adayına güvenli eğitimi tekniğine uygun verebilmektir.